Home

Over BIG5 Mystery Visits


Wouter Verkerk
Aan de hand van een door Wouter Verkerk opgestelde standaard vragenlijst neemt een ervaren Mystery guest de service en gastvrijheid in je bedrijf onder de loep. Per onderdeel worden punten toegekend en vergeleken met eerdere bezoeken én met de landelijke benchmark, gedestileerd uit de ongeveer 1000 BIG 5 bezoeken die wij jaarlijks rapporteren.

Binnen maximaal 72 uur na het bezoek ontvang je een compact rapport met de bevindingen en de toegekende scores van de mystery guest. Waar de situatie daarom vraagt zijn er bij de rapporten ook foto’s toegevoegd.

Over Wouter’s Big 5

The Big 5 is het gastvrijheidsmodel van Wouter Verkerk. Het helpt medewerkers van horecabedrijven te focussen op de vijf meest belangrijke onderdelen van de customer journey. Welkom, Suggestie, Presentatie, Check en Afscheid.

Steeds meer bedrijven kiezen voor een scherpere definiëring van het thema gastvrijheid in hun bedrijf en commiteren zich aan 20 heldere beloftes aan de gast. Deze worden niet gecommuniceerd naar hun publiek, maar deze kunnen natuurlijk wel worden getoetst door een Mystery Guest!

Voor, na of los van een Big5 workshop

Mystery guest bezoeken zijn een ideaal middel om de kwaliteit van service en gastvrijheid steekproefgewijs te onderzoeken en vergelijkingen te maken tussen de verschillende bezoeken. Hoe is onze service over gekomen op een willekeurige gast? Waar kunnen we ons verbeteren?

Voordat een reeks bezoeken wordt ingepland kan een opdrachtgever ervoor kiezen het team een workshop te laten volgen waarin Wouter’s Big5 centraal staat. Uiteraard is het ook mogelijk de visits los van workshops te boeken.